Zápis do ZŠ

  Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022    V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším…

Read More