Základní škola Křoví

Charakteristika žáků

Školu navštěvuje 35 žáků, kteří mají trvalé bydliště v obci Křoví, Křižínkov a Katov. Spádovou školou pro žáky 2. stupně je ZŠ Velká Bíteš. Samozřejmostí je zvláštní péče věnovaná žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přehled o počtu žáků

 

Upravit
Rok Roč. Hoši Dívky Celkem
2019
/
2020
1. 4 4 8
2. 5 1 6
3. 3 0 3
4. 6 5 11
5. 4 3 7
Celkem 22 13 35