Informace k 1.9.

I

 • Škola se otevírá v 7.30 hod.
 • Žáci přichází do 7.45 hod, odloží tašku, popř. bundu a boty a pečlivě si umyjí ruce dezinfekčním mýdlem. Nosí si zásobu papírových kapesníků.
 • Na zvýšenou hygienu budeme děti průběžně upozorňovat.
 • Nachlazený žák s teplotou by neměl vstupovat do školy.
 • Rodiče vstupují do školy jen na nezbytně dlouhou dobu.
 • Družina začíná fungovat od 2. 9. od 11.40 do 15.00 hod přednostně pro žáky 1. – 4. ročníku a pro dojíždějící.
 • Pokud mají žáci odcházet samostatně, musíme o tom být písemně informováni. (neplatí pro starší)
 • Odevzdat vyplněné a podepsané přihlášky na obědy, do družiny a prohlášení o zdravotní způsobilosti do plavání co nejdříve.
 • Odhlašování obědů – do 7 hodin toho dne. První odhlášený den si po domluvě mohou rodiče přijít pro oběd s přenosným jídlonosičem.

 

Nepřítomnost žáka ve škole

 • Při plánované nepřítomnosti oznámit předem, ve škole i v jídelně.
 • Při nemoci je třeba oznámit nepřítomnost co nejdříve kvůli předcházení záškoláctví.
 • Je třeba dohodnout doplnění zameškaného učiva.
 • Nepřítomnost musí být omluvena písemně, nejlépe do žákovské knížky nebo na jiný doklad.

 

Další informace

 • Převlečení do tělesné výchovy zatím není třeba, až po 16. 11. (probíhá plavání jako součást TV).
 • Sešity a učebnice (od zítřka) obalit ukládat je do desek.
 • Domácí úkoly budou denně mimo pondělí.
 • Platí jen to, co je zapsáno v žákovské knížce nebo zveřejněné na webu školy.
 • Ve vlastním zájmu doporučujeme vše, co lze, podepsat (pokud možno i oblečení, pastelky, přezůvky, nůžky…)