Informace k provozu školy a školky

Informace k provozu školy od 27.2.2021 do 21.3.2021

MŠMT informuje, že : vláda ČR dne 26.2.2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se zakazuje osobní přítomnost :

  • dětí v mateřské škole
  • žáků 1.a 2. ročníku ZŠ
  • žáků 1. stupně ZŠ, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku ZŠ

 

Informace k ošetřovnému

Žadatel vyplní tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné, předloží svému zaměstnavateli, který jej předá po doplnění příslušných údajů místně příslušné OSSZ.

Škola tiskopisy nevydává, ani nepotvrzuje!

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu