Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola tvoří spolu se základní školou jeden právní subjekt pod společným názvem Základní škola a Mateřská škola Křoví.

Mateřská škola Křoví je jednotřídní MŠ s celodenním provozem. Ve školním roce 2017/2018 je zapsáno v tomto zařízení 27 dětí ve věku od 2,5 do 7 let. O děti se starají dvě učitelky.

Budova MŠ leží v klidné části obce a je obklopena velkou školní zahradou, která je využívána k pobytu dětí na čerstvém vzduchu a relaxaci. Budova MŠ je moderní dřevěná atypická stavba pavilonového stylu. Její druhou polovinu využívá základní škola. Součástí školy je i školní jídelna, která poskytuje stravování oběma zařízením.

Mateřská škola je moderně vybavena, děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček, didaktických pomůcek, velkou hernu, světlou ložnici a sociální zařízení.

Koncepce MŠ je orientovaná na všestranný harmonický rozvoj dítěte po stránce psychické i fyzické s respektováním individuálních zvláštností. Ústřední činností dětí zůstává samozřejmě hra, která provází děti celý den, prolíná všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost. Náplní dětských her jsou cvičení, tanečky, zpěv, pohybové hry, kreslení, malování, modelování a další výtvarné techniky, četba, vyprávění, dramatizace, poslech, samostatný mluvní projev dětí atp. Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu „Vím, jak na to“ s mottem „Hraj fér!“. Je zpracován podle moderní koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který vychází z přesvědčení, že vzdělávání předškolních dětí je třeba co nejvíce přizpůsobit přirozenému vývoji a životu dítěte.

Školní vzdělávací program

Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

Provozní řád

Zásady provozního řádu mateřské školy Křoví

Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Dokumenty ke stažení

Výše uvedené dokumenty je možné prohlížet a tisknout např. v programu Adobe Reader.

Školní rok 2018 - 2019

Organizace školního roku

 Termín
1. pololetí3. 9. 2018 – 31. 1. 2019
2. pololetí1. 2. – 28. 6. 2019
Podzimní prázdniny29. 10. – 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Pololetní prázdniny1. 2. 2019
Jarní prázdniny4. 3. – 10. 3. 2019
Velikonoční prázdniny18. 4. – 22. 4. 2019
Hlavní prázdniny29. 6. – 31. 8. 2019
Začátek šk. roku 2019/20202. 9. 2019

Školní vzdělávací program

Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

Provozní řád

Zásady provozního řádu mateřské školy Křoví

Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.