Mateřská škola

Školní rok 2018 – 2019

Organizace školního roku

 Termín
1. pololetí3. 9. 2018 – 31. 1. 2019
2. pololetí1. 2. – 28. 6. 2019
Podzimní prázdniny29. 10. – 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Pololetní prázdniny1. 2. 2019
Jarní prázdniny4. 3. – 10. 3. 2019
Velikonoční prázdniny18. 4. – 22. 4. 2019
Hlavní prázdniny29. 6. – 31. 8. 2019
Začátek šk. roku 2019/20202. 9. 2019

Dlouhodobé projekty

  • Ten dělá to a ten zas tohle – návštěvy řemeslníků, chovatelů, dílen, apod.
  • Všichni jsme kamarádi – upevňování kamarádských vztahů mezi dětmi, podpora přátelství, vzájemné pomoci, tolerance
  • Prostředí, ve kterém žijeme – zkoumáním děti získávají nové poznatky, sledují proměny přírody a její rozmanitosti, přirozenou formou získávají povědomí o životním prostředí a potřebu o ně pečovat.
  • Pozor červená! – získávání nových poznatků a seznámení s bezpečnostními pravidly
  • Zdravý životní styl – hravou formou a příklady děti získávají povědomí o důležitosti zařazení ovoce a zeleniny do jídelníčku, otužování a pohybu na čerstvém vzduchu

Aktuálně zařadit

  • Divadelní představení a výchovné koncerty dle nabídky
  • Soutěže, zejména výtvarné a pracovní
  • Programy ekologického sdružení Ostrůvek, Velké Meziříčí
  • Vzdělávací programy ekologických středisek Baliny a Rezekvítek
  • Další akce z aktuálních nabídek

Dokumenty ke stažení

Výše uvedené dokumenty je možné prohlížet a tisknout např. v programu Adobe Reader.

Mateřská škola

Mateřská škola tvoří spolu se základní školou jeden právní subjekt pod společným názvem Základní škola a Mateřská škola Křoví. Mateřská škola Křoví je jednotřídní MŠ s celodenním provozem. O děti se starají dvě učitelky.

Školní vzdělávací program

Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

Provozní řád

Zásady provozního řádu mateřské školy Křoví

Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.