Mateřská škola

Provozní řád

Zásady provozního řádu mateřské školy Křoví

Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Údaje o zařízení

Název: Základní škola a Mateřská škola Křoví, příspěvková organizace
Telefon: 566 538 137
IČO: 75021986
Zřizovatel: Obec Křoví, se sídlem 594 54, Křoví 32
Ředitelka: Mgr. et Mgr. Hana Blaťáková

Popis zařízení

Typ: mateřská škola celodenní
Kapacita: 27 dětí, dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Pro školní rok 2018/2019 byla udělena výjimka z nejvyššího počtu dětí, tedy 27.
Počet zapsaných dětí: 27
Počet dětí ve třídách: 1 třída – 27 dětí
Věkové složení oddělení: smíšené
Provozní doba: 06:30 – 15:30 hodin

Podmínky pro provoz

Velikost denních místností (m²):

třída – 117
ložnice – 36
WC – 15
Šatna + umývárna – 37

Využívání zařízení včetně pozemku kolem budovy pro pohybové aktivity dětí je možné během celého dne.

Režim dne

Nástup dětí od 06:30 hodin do 08:00 hodin.

ČASČINNOST
06:30 – 09:30 hodinscházení dětí
ranní hry
relaxační cvičení
hygiena a přesnídávka
didakticky zaměřené činnosti (spontánní i cílené)
učení ve skupinách i individuálně
jazykové chvilky
smyslové hry
09:30 – 11:30 hodinpříprava na pobyt venku
pobyt venku
11:30 – 12:00 hodinhygiena
oběd
12:00 – 13:30 hodinhygiena
odpočinek
náhradní nespavé aktivity
13:30 – 14:15 hodinoblékání
svačina
14:15 – 15:30 hodinodpolední zájmové činnosti
ČINNOSTPOPIS
HRAzařazení během celého dne – volná i řízená
POHYBOVÉ AKTIVITYpodmínky dobré, vybavení vhodné pro hry i pohybové aktivity, zařazování pohybových aktivit dle zájmu dětí, cvičení v přírodě a tělocvičně
POBYT VENKUdélka pobytu – nejméně 2 hodiny denně (podle přírodních podmínek)
ODPOČINEKpodmínky
– samostatná ložnice
– postýlky kovové
– odpočinek dle zájmu dětí, rodičů
STRAVOVÁNÍpočet stravovaných dětí
– oběd: dle počtu přítomných dětí
– svačina: individuálně
PITNÝ REŽIMdodržování pitného režimu během celého dne – pobytu dětí v MŠ
druhy nápojů: voda, různé druhy čajů, Fruko, Rejovid
OTUŽOVÁNÍzpůsob: vzdušné lázně, dle počasí vodou, sluncem
počty otužovaných dětí: všechny

Dokumenty ke stažení

Výše uvedené dokumenty je možné prohlížet a tisknout např. v programu Adobe Reader.

Školní rok 2018 - 2019

Organizace školního roku

 Termín
1. pololetí3. 9. 2018 – 31. 1. 2019
2. pololetí1. 2. – 28. 6. 2019
Podzimní prázdniny29. 10. – 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Pololetní prázdniny1. 2. 2019
Jarní prázdniny4. 3. – 10. 3. 2019
Velikonoční prázdniny18. 4. – 22. 4. 2019
Hlavní prázdniny29. 6. – 31. 8. 2019
Začátek šk. roku 2019/20202. 9. 2019

Mateřská škola

Mateřská škola tvoří spolu se základní školou jeden právní subjekt pod společným názvem Základní škola a Mateřská škola Křoví. Mateřská škola Křoví je jednotřídní MŠ s celodenním provozem. O děti se starají dvě učitelky.

Školní vzdělávací program

Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.