Motto:
„Já mám rád děti a mám k nim úctu, protože jsou to lidi v tom nádherném věku, kdy ještě každý má šanci stát se slušným člověkem.”
Jan Werich
 

Školní rok 2017 - 2018

Organizace školního roku

TERMÍN
1. pololetí 3. 9. 2017 – 31. 1. 2018
2. pololetí 1. 2. – 28. 6. 2018
Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2017
Vánoční prázdniny 22. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Pololetní prázdniny 1. 2. 2018
Jarní prázdniny 4. 3. – 10. 3. 2018
Velikonoční prázdniny 18. 4. – 22. 4. 2018
Hlavní prázdniny 29. 6. – 31. 8. 2018
Začátek šk. roku 2018/2019 2. 9. 2018

Dlouhodobé projekty

  • Ten dělá to a ten zas tohle – návštěvy řemeslníků, chovatelů, dílen, apod.
  • Všichni jsme kamarádi – upevňování kamarádských vztahů mezi dětmi, podpora přátelství, vzájemné pomoci, tolerance
  • Prostředí, ve kterém žijeme – zkoumáním děti získávají nové poznatky, sledují proměny přírody a její rozmanitosti, přirozenou formou získávají povědomí o životním prostředí a potřebu o ně pečovat.
  • Pozor červená! - získávání nových poznatků a seznámení s bezpečnostními pravidly

Aktuálně zařadit

  • Divadelní představení a výchovné koncerty dle nabídky
  • Soutěže, zejména výtvarné a pracovní
  • Programy ekologického sdružení Ostrůvek, Velké Meziříčí
  • Další akce z aktuálních nabídek
 

Základní škola Mateřská škola Školní jídelna Fotogalerie

Domovská stránka