Motto:
„Já mám rád děti a mám k nim úctu, protože jsou to lidi v tom nádherném věku, kdy ještě každý má šanci stát se slušným člověkem.”
Jan Werich
 

Provozní řád

Zásady provozního řádu mateřské školy Křoví

Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Údaje o zařízení

Popis zařízení

Podmínky pro provoz

  • Velikost denních místností (m2):
  • třída – 117
  • ložnice – 36
  • WC – 15
  • Šatna + umývárna – 37

Využívání zařízení včetně pozemku kolem budovy pro pohybové aktivity dětí je možné během celého dne.

Režim dne

Nástup dětí od 06:30 hodin do 08:00 hodin

ČAS ČINNOST
06:30 – 09:30 hodin scházení dětí
ranní hry
relaxační cvičení
hygiena a přesnídávka
didakticky zaměřené činnosti (spontánní i cílené)
učení ve skupinách i individuálně
jazykové chvilky
smyslové hry
09:30 – 11:30 hodin příprava na pobyt venku
pobyt venku
11:30 – 12:00 hodin hygiena
oběd
12:00 – 13:30 hodin hygiena
odpočinek
náhradní nespavé aktivity
13:30 – 14:15 hodin oblékání
svačina
14:15 – 15:30 hodin odpolední zájmové činnosti
ČINNOST POPIS
HRA zařazení během celého dne – volná i řízená
POHYBOVÉ AKTIVITY podmínky dobré, vybavení vhodné pro hry i pohybové aktivity, zařazování pohybových aktivit dle zájmu dětí
POBYT VENKU délka pobytu – nejméně 2 hodiny denně (podle přírodních podmínek)
ODPOČINEK podmínky – samostatná ložnice
  – postýlky kovové
  – odpočinek dle zájmu dětí, rodičů
STRAVOVÁNÍ počet stravovaných dětí – oběd: dle počtu přítomných dětí
  – svačina: individuálně
PITNÝ REŽIM dodržování pitného režimu během celého dne – pobytu dětí v MŠ
Druhy nápojů: různé druhy čajů, Fruko, Rejovid
OTUŽOVÁNÍ způsob: vzdušné lázně, dle počasí vodou, sluncem
počty otužovaných dětí: všechny
 

Základní škola Mateřská škola Školní jídelna Fotogalerie

Domovská stránka