Motto:
„Já mám rád děti a mám k nim úctu, protože jsou to lidi v tom nádherném věku, kdy ještě každý má šanci stát se slušným člověkem.”
Jan Werich
 

Charakteristika školy

Mateřská škola tvoří spolu se základní školou jeden právní subjekt pod společným názvem Základní škola a Mateřská škola Křoví.

Mateřská škola Křoví je jednotřídní MŠ s celodenním provozem. Ve školním roce 2018/2019 je zapsáno v tomto zařízení 27 dětí ve věku od 2,5 do 7 let. O děti se starají dvě učitelky.

Budova MŠ leží v klidné části obce a je obklopena velkou školní zahradou, která je využívána k pobytu dětí na čerstvém vzduchu a relaxaci. Budova MŠ je moderní dřevěná atypická stavba pavilonového stylu. Její druhou polovinu využívá základní škola. Součástí školy je i školní jídelna, která poskytuje stravování oběma zařízením.

Mateřská škola je moderně vybavena, děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček, didaktických pomůcek, velkou hernu, světlou ložnici a sociální zařízení.

Koncepce MŠ je orientovaná na všestranný harmonický rozvoj dítěte po stránce psychické i fyzické s respektováním individuálních zvláštností. Ústřední činností dětí zůstává samozřejmě hra, která provází děti celý den, prolíná všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost. Náplní dětských her jsou cvičení, tanečky, zpěv, pohybové hry, kreslení, malování, modelování a další výtvarné techniky, četba, vyprávění, dramatizace, poslech, samostatný mluvní projev dětí atp. Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu "Vím, jak na to" s mottem "Hraj fér!". Je zpracován podle moderní koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který vychází z přesvědčení, že vzdělávání předškolních dětí je třeba co nejvíce přizpůsobit přirozenému vývoji a životu dítěte.

 

Základní škola Mateřská škola Školní jídelna Fotogalerie

Domovská stránka