Mateřská škola Křoví

O naší mateřské škole

Mateřská škola tvoří spolu se základní školou jeden právní subjekt pod společným názvem Základní škola a Mateřská škola Křoví.

Mateřská škola Křoví je jednotřídní MŠ s celodenním provozem. Ve školním roce 2017/2018 je zapsáno v tomto zařízení 27 dětí ve věku od 2,5 do 7 let. O děti se starají dvě učitelky.

Budova MŠ leží v klidné části obce a je obklopena velkou školní zahradou, která je využívána k pobytu dětí na čerstvém vzduchu a relaxaci. Budova MŠ je moderní dřevěná atypická stavba pavilonového stylu. Její druhou polovinu využívá základní škola. Součástí školy je i školní jídelna, která poskytuje stravování oběma zařízením.

Mateřská škola je moderně vybavena, děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček, didaktických pomůcek, velkou hernu, světlou ložnici a sociální zařízení.

Koncepce MŠ je orientovaná na všestranný harmonický rozvoj dítěte po stránce psychické i fyzické s respektováním individuálních zvláštností. Ústřední činností dětí zůstává samozřejmě hra, která provází děti celý den, prolíná všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost. Náplní dětských her jsou cvičení, tanečky, zpěv, pohybové hry, kreslení, malování, modelování a další výtvarné techniky, četba, vyprávění, dramatizace, poslech, samostatný mluvní projev dětí atp. Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu „Vím, jak na to“ s mottem „Hraj fér!“. Je zpracován podle moderní koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který vychází z přesvědčení, že vzdělávání předškolních dětí je třeba co nejvíce přizpůsobit přirozenému vývoji a životu dítěte.