O mateřské škole

Mateřská škola tvoří spolu se základní školou jeden právní subjekt pod společným názvem Základní škola a Mateřská škola Křoví.

Mateřská škola Křoví je jednotřídní MŠ s celodenním provozem. Ve školním roce 2021/2022 je zapsáno 26 dětí ve věku od 2,5 do 7 let. O děti se starají dvě učitelky a školní asistentka.

Budova MŠ leží v klidné části obce a je obklopena velkou školní zahradou, která je využívána k pobytu dětí na čerstvém vzduchu a relaxaci. Budova MŠ je moderní dřevěná atypická stavba pavilonového stylu. Její druhou polovinu využívá základní škola.

Mateřská škola je moderně vybavena, děti mají k dispozici nejen velké množství hraček, ale i didaktických, relaxačních a výukových pomůcek, velkou hernu, světlou ložnici a moderně zrekonstruovanou šatnu.

Koncepce MŠ je orientovaná na všestranný harmonický rozvoj dítěte po stránce psychické i fyzické s respektováním individuálních zvláštností. Hlavní činností dětí zůstává samozřejmě hra, která je provází celý den. Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu „Vím, jak na to“ s mottem „Hraj fér!“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vzhledem k rozmanitosti věku dětí jsou naše činnosti zaměřeny jak pro předškoláky, tak i pro potřeby nejmenších. Vzdělávání je doplněno řadou projektových bloků, zaměřených na aktuální témata.