Organizace činnosti školy

Údaje o zařízení

Název: Základní škola a Mateřská škola Křoví, příspěvková organizace
Telefon: 566 538 137
IČO: 75021986
Zřizovatel: Obec Křoví, se sídlem 594 54, Křoví 32
Ředitelka: Mgr. et Mgr. Hana Blaťáková

 

Popis zařízení

Typ: mateřská škola celodenní
Kapacita: 24 dětí, dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Počet zapsaných dětí: výjimka zřizovatele z nejvyššího počtu zapsaných dětí  – 28 dětí
Počet dětí ve třídě: 1 třída – 26 dětí
Věkové složení oddělení: smíšené
Provozní doba: 06:30 – 15:30 hodin

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy ke stažení: ZDE

Režim dne

6.30 – 9.20

 • ranní hry
 • relaxační cvičení
 • hygiena a přesnídávka
 • didakticky zaměřené činnosti
 • jazykové chvilky
 • smyslové hry

9.20 – 11.30

 • příprava na pobyt venku
 • venkovní aktivity

11.30 – 12.00

 • hygiena
 • oběd

12.00 – 13.30

 • hygiena
 • odpočinek

13.30 – 14.15

 • oblékání
 • svačina

14.15 – 15.30

 • odpolední zájmové aktivity