Organizace školního roku 2018/2019

Organizace školního roku

 

Upravit
Termín
1. pololetí 2. 9. 2019 – 30. 1. 2020
2. pololetí 3. 2. – 30. 6. 2020
Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 – 5. 1. 2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
Jarní prázdniny 9. 3. – 17. 3. 2020
Velikonoční prázdniny 9. 4. – 13. 4. 2020
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2020
Začátek šk. roku 2019/2020 1. 9. 2020

Nepovinný předmět

 

Upravit
Předmět Ročník Vyučující
Náboženství 1. a 2. Mgr. Petr Papoušek
3. až 5. Mgr. Petr Papoušek

Zájmové kroužky

Zájmová činnost má na naší škole dlouholetou tradici. Pedagogové si velmi dobře uvědomují, jak důležitá je nabídka volnočasových aktivit pro děti nejen jako prevence různých sociálně patologických jevů, ale i jako možnost rozvíjení schopností a nadání žáků. Rádi bychom našim dětem nabídli možnost zájmové činnosti přímo ve škole, aby nemusely za těmito aktivitami cestovat do Velké Bíteše.

I letos jsme využili nabídku DÓZA Velké Meziříčí k zastřešení celého projektu zájmové činnosti. Děti společně s přihláškou zaplatí roční poplatek 350,-Kč. Tento poplatek je využíván k materiálnímu vybavení kroužků a k jejich provozu. Jsme rádi, že se nám podařilo zajistit lektory pro jednotlivé obory a že většina dětí navštěvuje současně více než jeden kroužek. Připočteme-li k naší nabídce kroužků i další možnosti vyžití v naší vesnici – cvičení aerobiku, oddíl kopané, akce místního kulturního spolku, přidáme-li děti, které navštěvují Základní uměleckou školu ve Velké Bíteši a malé nadějné hokejisty, kteří trénují na ledním stadionu tamtéž, dojdeme jistě k přesvědčení, že nabídka volnočasových aktivit je tak bohatá, že nudit se nemůže vůbec nikdo. A to je moc dobře, protože smysluplné trávení volného času je základem aktivního života nejen v mládí, ale i v dospělosti.

 

Upravit
Předmět Ročník Vyučující
Sportovní hry 1. až 5. Mgr. Hana Blaťáková
Zábavná angličtina 1. a 2. Mgr. Dagmar Vokounová
Florbal 2. až 5. Mgr. Hana Blaťáková
Klub logiky a deskových her 1. až 5. Mgr. Hana Vítková

Dlouhodobé projekty

  • Doprava
  • Zdravé zuby
  • Ten dělá to a ten zas tohle
  • Podpora čtenářské gramotnosti (Fragment, Albatros)
  • Poznej svoji rodnou hroudu

Aktuálně zařadit

  • Divadelní představení a výchovné koncerty – dle nabídky
  • Soutěže – výtvarné, literární, recitační, sportovní
  • Programy ekologických sdružení Ostrůvek, Rezekvítek
  • Další akce z aktuálních nabídek