Přerušení provozu mateřské školy

Na základě vyhlášky č. 14/2005 a po projednání se zřizovatelem bude ve dnech 26.10. – 30.10.2020 přerušen provoz mateřské školy.