Přerušení provozu školní družiny

Dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání je během jarních prázdnin přerušen provoz školní družiny.