Seznam registračních čísel dětí přijatých do 1.ročníku ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Křoví,

příspěvková organizace

594 54 Křoví 190, tel: 566 538 137, e-mail: zsamskrovi@seznam.cz

 

 

Seznam registračních čísel žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Křoví, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2  písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004  Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání  v Základní škole a Mateřské škole Křoví těmto žadatelům:

 

08 – přijat

29– přijat

93 – přijat

37– přijat

17– přijat

66– přijat

03 – přijat

72– přijat

 

 

 

V Křoví  dne  28.4.2021                                                             Mgr. et Mgr. Hana Blaťáková

ředitelka školy