Seznam registračních čísel dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Křoví,

příspěvková organizace

594 54 Křoví 190, tel: 566 538 137, e-mail: zsamskrovi@seznam.cz

 

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Dle registračních čísel:

14 – přijat

93 – přijat

34 – přijat

03 – přijat

63 – přijat

56 – přijat

05 – přijat

09 – přijat

 

V Křoví  17. 5. 2021

Mgr. et Mgr. Hana Blaťáková

ředitelka školy