Školní jídelna

S připomínkami, dotazy a problémy týkajících se stravování se obraťte na vedoucí školní jídelny – pí. Jaroslavu Součkovou nebo na e-mailovou adresu: jidelna.krovi@seznam.cz