Přihlašování a odhlašování stravy

Přihlašování strávníků se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky ke stravování.

V MŠ je přihláška ke stravování součástí přihlášky dítěte do MŠ.

Odhlašování stravy je nutné nejpozději do 07:00 hodin ráno téhož dne. Neodhlášená strava je strávníkovi účtována. Odhlásit stravu je možné na telefonním čísle 566 538 137 vedoucí ŠJ nebo pedagogickému pracovníkovi ZŠ a MŠ. Neodhlášenou stravu v případě náhlého onemocnění dítěte si rodiče mohou vyzvednout do jídlonosiče ve školní kuchyni, a to pouze 1. den nemoci v době od 11:00 do 11:30 hodin (zadní vchod kuchyně).