Základní škola Křoví

Vnitřní řád školy

Organizace a řízení výchovně vzdělávací činnosti školy

Vyučování probíhá podle vlastního ŠVP „Naše škola“, který byl zpracován dle RVP ZV: č. j. 31 504/2004-22, ve znění úpravy č. j. 27 002/2005-22

Celkový počet žáků 35.

 • I. třída (1., 2. a 3. ročník – počet žáků 17) – Mgr. VÍTKOVÁ Hana
 • II. třída (4. a 5. ročník – počet žáků 18) – Mgr. VOKOUNOVÁ Dagmar

Vyučování začíná v 8:00 hodin.

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky jsou nejméně desetiminutové.

Po první vyučovací hodině je stanovena 20-ti minutová přestávka (vzhledem k režimu kuchyně MŠ, která připravuje svačinu i pro žáky ZŠ).

Žáci 1. ročníku mají v jednom sledu 4 vyučovací hodiny. Žáci 2. až 5. ročníku mají v jednom sledu max. 6 vyučovacích hodin.

Školu otevírá ředitelka v 7:30 hodin.

Rozvrh dne:

 • 08:00 – 08:45 – 1. vyučovací hodina
 • 08:45 – 09:05 – hlavní přestávka
 • 09:05 – 09:50 – 2. vyučovací hodina
 • 09:50 – 10:00 – přestávka
 • 10:00 – 10:45 – 3. vyučovací hodina
 • 10:45 – 10:55 – přestávka
 • 10:55 – 11:40 – 4. vyučovací hodina
 • 11:40 – 11:50 – přestávka
 • 11:50 – 12:35 – 5. vyučovací hodina
 • 12:35 – 12:40 – přestávka
 • 12:40 – 13:25 – 6. vyučovací hodina

Organizace školy

Počet tříd: 2

Počet žáků ve třídách

 • I. třída (1., 2. a 3. ročník) – 8 + 6 + 3 = 17
 • II. třída (4. a 5. ročník) – 11 + 7 = 18
 • celkem žáků: 35   chlapců: 22   dívek: 13

Počty vyučovacích hodin

 • 1. ročník – 20
 • 2. ročník – 22
 • 3. ročník – 24
 • 4. ročník – 26
 • 5. ročník – 26

Míra odučení

 • ŘŠ Mgr. et Mgr. Blaťáková – 12
 • Mgr. Vokounová – 17
 • Mgr. Vítková – 21

Začátek vyučování : 8:00 hodin

Konec vyučování: dle rozvrhu, nejpozději však 13:25 hodin