Zahájení provozu školy

Od středy 18.11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol

a žáků vyšších ročníků prvního stupně, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku.

Z toho vyplývá, že od středy 18.11. bude zahájena standartní výuka i pro žáky 3.,4. a 5. ročníku naší školy.

Konkrétní informace  k organizaci  výuky budou zaslány emailem.