Charakteristika žáků

Školu navštěvuje 29 žáků, kteří mají trvalé bydliště v obci Křoví, Křižínkov a Katov. Spádovou školou pro žáky 2. stupně je ZŠ Velká Bíteš. Samozřejmostí je zvláštní péče věnovaná žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přehled o počtu žáků

 

Upravit
Rok Roč. Hoši Dívky Celkem
2021
/
2022
1. 4 3 7
2. 1 4 5
3. 3 4 7
4. 6 1 7
5. 3 0 3
Celkem 17 12 29