Základní škola Křoví

Charakteristika žáků

Školu navštěvuje 31 žáků, kteří mají trvalé bydliště v obci Křoví a 1 žák z obce Katov. Spádovou školou pro žáky 2. stupně je ZŠ Velká Bíteš. Samozřejmostí je zvláštní péče věnovaná žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přehled o počtu žáků

 

Upravit
Rok Roč. Hoši Dívky Celkem
2018
/
2019
1. 5 1 6
2. 3 1 4
3. 6 6 12
4. 4 3 7
5. 1 2 3
Celkem 19 13 32