Charakteristika žáků

Školu navštěvuje 32 žáci, kteří mají trvalé bydliště v obci Křoví, Křižínkov a Katov. Spádovou školou pro žáky 2. stupně je ZŠ Velká Bíteš. Samozřejmostí je zvláštní péče věnovaná žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přehled o počtu žáků

 

Upravit
Rok Roč. Hoši Dívky Celkem
2021
/
2022
1. 4 3 7
2. 2 4 6
3. 4 4 8
4. 6 1 7
5. 3 0 3
Celkem 19 12 31