Organizace a řízení výchovně vzdělávací činnosti školy

Vyučování probíhá podle vlastního ŠVP „Naše škola“.

Celkový počet žáků 32.

 • I. třída (1., 3. a 4. ročník – počet žáků 15) – Mgr. Vokounová Dagmar
 • II. třída (2. a 5. ročník – počet žáků 17) – Mgr.et Mgr. Hana Blaťáková
 • Další vyučující: Mgr. Romana Neklapilová, Ondřej Musil, R. D. Mgr. Petr Papoušek, Mgr. Jana Němcová, MSc.
 • Družina (1., 2., 3., 4.,5. ročník) – Iva Maloňová

Vyučování začíná v 8:00 hodin.

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky jsou nejméně desetiminutové.

Žáci 1. ročníku mají v jednom sledu 4 vyučovací hodiny. Žáci 2. až 5. ročníku mají v jednom sledu max. 6 vyučovacích hodin.

Škola se otevírá v 7:30 hodin.

Rozvrh dne:

 • 08:00 – 08:45 – 1. vyučovací hodina
 • 08:45 – 09:05 – hlavní přestávka
 • 09:05 – 09:50 – 2. vyučovací hodina
 • 09:50 – 10:00 – přestávka
 • 10:00 – 10:45 – 3. vyučovací hodina
 • 10:45 – 10:55 – přestávka
 • 10:55 – 11:40 – 4. vyučovací hodina
 • 11:40 – 11:50 – přestávka
 • 11:50 – 12:35 – 5. vyučovací hodina
 • 12:35 – 12:45 – přestávka
 • 12:45 – 13:30 – 6. vyučovací hodina

Organizace školy

Počet tříd: 2

Počet žáků ve třídách

 • I. třída (1., 3. a 4. ročník) – 6 + 6 + 3 = 15
 • II. třída (2. a 5. ročník) – 8 + 9 = 17
 • celkem žáků: 32   chlapců: 20   dívek: 12

Počty vyučovacích hodin

 • 1. ročník – 20
 • 2. ročník – 22
 • 3. ročník – 24
 • 4. ročník – 26
 • 5. ročník – 26