Základní škola Křoví

Organizace školního roku

 

Upravit
  Termín
1. pololetí 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019
2. pololetí 1. 2. – 28. 6. 2019
Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019
Jarní prázdniny 4. 3. – 10. 3. 2019
Velikonoční prázdniny 18. 4. – 22. 4. 2019
Hlavní prázdniny 29. 6. – 31. 8. 2019
Začátek šk. roku 2019/2020 2. 9. 2019

Nepovinný předmět

 

Upravit
Předmět Ročník Vyučující
Náboženství 1. a 2. Mgr. Petr Papoušek
3. až 5. Mgr. Petr Papoušek

Zájmové kroužky

Zájmová činnost má na naší škole dlouholetou tradici. Pedagogové si velmi dobře uvědomují, jak důležitá je nabídka volnočasových aktivit pro děti nejen jako prevence různých sociálně patologických jevů, ale i jako možnost rozvíjení schopností a nadání žáků. Rádi bychom našim dětem nabídli možnost zájmové činnosti přímo ve škole, aby nemusely za těmito aktivitami cestovat do Velké Bíteše.

I letos jsme využili nabídku DÓZA Velké Meziříčí k zastřešení celého projektu zájmové činnosti. Děti společně s přihláškou zaplatí roční poplatek 350,-Kč. Tento poplatek je využíván k materiálnímu vybavení kroužků a k jejich provozu. Jsme rádi, že se nám podařilo zajistit lektory pro jednotlivé obory a že většina dětí navštěvuje současně více než jeden kroužek. Připočteme-li k naší nabídce kroužků i další možnosti vyžití v naší vesnici – cvičení aerobiku, oddíl kopané, akce místního kulturního spolku, přidáme-li děti, které navštěvují Základní uměleckou školu ve Velké Bíteši a malé nadějné hokejisty, kteří trénují na ledním stadionu tamtéž, dojdeme jistě k přesvědčení, že nabídka volnočasových aktivit je tak bohatá, že nudit se nemůže vůbec nikdo. A to je moc dobře, protože smysluplné trávení volného času je základem aktivního života nejen v mládí, ale i v dospělosti.

 

Upravit
Předmět Ročník Vyučující
Sportovní hry 1. až 5. Mgr. Hana Blaťáková
Informatika 3. a 4. Mgr. Dagmar Vokounová
Malý ochotník 4. a 5. Mgr. Eva Minaříková

Dlouhodobé projekty

  • Doprava
  • Zdravé zuby
  • Ten dělá to a ten zas tohle
  • Podpora čtenářské gramotnosti (Fragment, Albatros)
  • Poznej svoji rodnou hroudu

Aktuálně zařadit

  • Divadelní představení a výchovné koncerty – dle nabídky
  • Soutěže – výtvarné, literární, recitační, sportovní
  • Programy ekologických sdružení Ostrůvek, Rezekvítek
  • Další akce z aktuálních nabídek