Základní škola

Vnitřní řád školy

Organizace a řízení výchovně vzdělávací činnosti školy

Vyučování probíhá podle vlastního ŠVP „Naše škola“, který byl zpracován dle RVP ZV: č. j. 31 504/2004-22, ve znění úpravy č. j. 27 002/2005-22

Celkový počet žáků 32.

 • I. třída (1., 2. a 4. ročník – počet žáků 17) – Mgr. VOKOUNOVÁ Dagmar
 • II. třída (3. a 5. ročník – počet žáků 15) – Mgr. MINAŘÍKOVÁ Eva

Vyučování začíná v 8:00 hodin.

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky jsou nejméně desetiminutové.

Po první vyučovací hodině je stanovena 20-ti minutová přestávka (vzhledem k režimu kuchyně MŠ, která připravuje svačinu i pro žáky ZŠ).

Žáci 1. ročníku mají v jednom sledu 4 vyučovací hodiny. Žáci 2. až 5. ročníku mají v jednom sledu max. 6 vyučovacích hodin.

Školu otevírá ředitelka v 7:30 hodin.

Rozvrh dne:

 • 08:00 – 08:45 – 1. vyučovací hodina
 • 08:45 – 09:05 – hlavní přestávka
 • 09:05 – 09:50 – 2. vyučovací hodina
 • 09:50 – 10:00 – přestávka
 • 10:00 – 10:45 – 3. vyučovací hodina
 • 10:45 – 10:55 – přestávka
 • 10:55 – 11:40 – 4. vyučovací hodina
 • 11:40 – 11:50 – přestávka
 • 11:50 – 12:35 – 5. vyučovací hodina
 • 12:35 – 12:40 – přestávka
 • 12:40 – 13:25 – 6. vyučovací hodina

Organizace školy

Počet tříd: 2

Počet žáků ve třídách

 • I. třída (1., 2. a 4. ročník) – 6 + 4 + 7 = 17
 • II. třída (3. a 5. ročník) – 12 + 3 = 15
 • celkem žáků: 32   chlapců: 19   dívek: 13

Počty vyučovacích hodin

 • 1. ročník – 20
 • 2. ročník – 22
 • 3. ročník – 24
 • 4. ročník – 26
 • 5. ročník – 26

Míra odučení

 • ŘŠ Mgr. et Mgr. Blaťáková – 12
 • Mgr. Minaříková – 12
 • Mgr. Vokounová – 17
 • Mgr. Vítková – 8

Začátek vyučování : 8:00 hodin

Konec vyučování: dle rozvrhu, nejpozději však 13:25 hodin

Dokumenty ke stažení

Výše uvedené dokumenty je možné prohlížet a tisknout např. v programu Adobe Reader.

Charakteristika žáků

Školu navštěvuje 31 žáků, kteří mají trvalé bydliště v obci Křoví a 1 žák z obce Katov. Spádovou školou pro žáky 2. stupně je ZŠ Velká Bíteš. Samozřejmostí je zvláštní péče věnovaná žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přehled o počtu žáků

RokRoč.HošiDívkyCelkem
2018
/
2019
1.516
2.314
3.6612
4.437
5.123
Celkem191332

Školní rok 2018 - 2019

Organizace školního roku

 Termín
1. pololetí3. 9. 2018 – 31. 1. 2019
2. pololetí1. 2. – 28. 6. 2019
Podzimní prázdniny29. 10. – 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Pololetní prázdniny1. 2. 2019
Jarní prázdniny4. 3. – 10. 3. 2019
Velikonoční prázdniny18. 4. – 22. 4. 2019
Hlavní prázdniny29. 6. – 31. 8. 2019
Začátek šk. roku 2019/20202. 9. 2019

Základní škola

Materiální vybavení

Škola je dobře vybavena učebnicemi a školními pomůckami, při výuce většiny předmětů používá výukový software. Postupně jsou doplňovány žákovské příruční knihovny a obměňováno a modernizováno...

Školní vzdělávací program

Pojetí ŠVP

Při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z několika myšlenek slavných moudrých lidí:

- Sklizeň celého roku záleží na jaře, když se zaseje.

Pedagogický sbor

Ředitelka školy nově jmenována 1. 8. 2018. Pedagogický sbor je tvořen ředitelkou školy a třemi pedagogy. Ředitelka školy má více než třicetiletou praxi a je plně kvalifikovaná. Třídní učitelka v 1., 2. a 4. ročníku i třídní učitelka v 3. a 5. ročníku jsou plně kvalifikované s více než třicetiletou...

Školská rada

Vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Školská rada má umožnit rodičům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Schází se ke svým jednáním nejméně...