Pedagogický sbor

Pedagogický sbor je tvořen ředitelkou školy a třemi pedagogy.

Ředitelka školy  je současně třídní učitelkou ve 2., 3. a 5. ročníku. Vyučuje český jazyk, matematiku, hudební výchovu.

Třídní učitelka 1. a 4. ročníku vyučuje český jazyk, vlastivědu.

Výtvarnou výchovu, pracovní činnosti, prvouku, matematiku, přírodovědu a vlastivědu vede vyučující se čtyřletou praxí.

Anglický jazyk, tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a výpočetní techniku vyučuje začínající učitel.

Všichni učitelé se pravidelně účastní různých vzdělávacích akcí a seminářů. Prioritou je osobnostně sociální rozvoj a práce s výpočetní technikou.

K účasti na vzdělávacích akcích jsou využívány odpolední hodiny, víkendy nebo prázdniny, aby se minimalizovalo narušování výuky.