Základní škola

Školní rok 2018 – 2019

Organizace školního roku

 Termín
1. pololetí3. 9. 2018 – 31. 1. 2019
2. pololetí1. 2. – 28. 6. 2019
Podzimní prázdniny29. 10. – 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Pololetní prázdniny1. 2. 2019
Jarní prázdniny4. 3. – 10. 3. 2019
Velikonoční prázdniny18. 4. – 22. 4. 2019
Hlavní prázdniny29. 6. – 31. 8. 2019
Začátek šk. roku 2019/20202. 9. 2019

Nepovinný předmět

PředmětRočníkVyučující
Náboženství1. a 2.Mgr. Petr Papoušek
3. až 5.Mgr. Petr Papoušek

Zájmové kroužky

Zájmová činnost má na naší škole dlouholetou tradici. Pedagogové si velmi dobře uvědomují, jak důležitá je nabídka volnočasových aktivit pro děti nejen jako prevence různých sociálně patologických jevů, ale i jako možnost rozvíjení schopností a nadání žáků. Rádi bychom našim dětem nabídli možnost zájmové činnosti přímo ve škole, aby nemusely za těmito aktivitami cestovat do Velké Bíteše.

I letos jsme využili nabídku DÓZA Velké Meziříčí k zastřešení celého projektu zájmové činnosti. Děti společně s přihláškou zaplatí roční poplatek 350,-Kč. Tento poplatek je využíván k materiálnímu vybavení kroužků a k jejich provozu. Jsme rádi, že se nám podařilo zajistit lektory pro jednotlivé obory a že většina dětí navštěvuje současně více než jeden kroužek. Připočteme-li k naší nabídce kroužků i další možnosti vyžití v naší vesnici – cvičení aerobiku, oddíl kopané, akce místního kulturního spolku, přidáme-li děti, které navštěvují Základní uměleckou školu ve Velké Bíteši a malé nadějné hokejisty, kteří trénují na ledním stadionu tamtéž, dojdeme jistě k přesvědčení, že nabídka volnočasových aktivit je tak bohatá, že nudit se nemůže vůbec nikdo. A to je moc dobře, protože smysluplné trávení volného času je základem aktivního života nejen v mládí, ale i v dospělosti.

PředmětRočníkVyučující
Sportovní hry1. až 5.Mgr. Hana Blaťáková
Informatika3. a 4.Mgr. Dagmar Vokounová
Malý ochotník4. a 5.Mgr. Eva Minaříková

Dlouhodobé projekty

  • Doprava
  • Zdravé zuby
  • Ten dělá to a ten zas tohle
  • Podpora čtenářské gramotnosti (Fragment, Albatros)
  • Poznej svoji rodnou hroudu

Aktuálně zařadit

  • Divadelní představení a výchovné koncerty – dle nabídky
  • Soutěže – výtvarné, literární, recitační, sportovní
  • Programy ekologických sdružení Ostrůvek, Rezekvítek
  • Další akce z aktuálních nabídek

Dokumenty ke stažení

Výše uvedené dokumenty je možné prohlížet a tisknout např. v programu Adobe Reader.

Charakteristika žáků

Školu navštěvuje 31 žáků, kteří mají trvalé bydliště v obci Křoví a 1 žák z obce Katov. Spádovou školou pro žáky 2. stupně je ZŠ Velká Bíteš. Samozřejmostí je zvláštní péče věnovaná žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přehled o počtu žáků

RokRoč.HošiDívkyCelkem
2018
/
2019
1.516
2.314
3.6612
4.437
5.123
Celkem191332

Základní škola

Materiální vybavení

Škola je dobře vybavena učebnicemi a školními pomůckami, při výuce většiny předmětů používá výukový software. Postupně jsou doplňovány žákovské příruční knihovny a obměňováno a modernizováno...

Školní vzdělávací program

Pojetí ŠVP

Při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z několika myšlenek slavných moudrých lidí:

- Sklizeň celého roku záleží na jaře, když se zaseje.

Pedagogický sbor

Ředitelka školy nově jmenována 1. 8. 2018. Pedagogický sbor je tvořen ředitelkou školy a třemi pedagogy. Ředitelka školy má více než třicetiletou praxi a je plně kvalifikovaná. Třídní učitelka v 1., 2. a 4. ročníku i třídní učitelka v 3. a 5. ročníku jsou plně kvalifikované s více než třicetiletou...

Školská rada

Vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Školská rada má umožnit rodičům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Schází se ke svým jednáním nejméně...

Vnitřní řád školy

Organizace a řízení výchovně vzdělávací činnosti školy

Vyučování probíhá podle vlastního ŠVP "Naše škola", který byl zpracován dle RVP ZV: č. j. 31 504/2004-22, ve znění úpravy č. j. 27 002/2005-22