Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2021/2022

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Křoví, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s ustanovením §34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, průběh konání zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Formální náležitosti zápisu:

  • Zveřejnění kritérií pro přijímání dětí –  na webových stránkách školy, ve Zpravodaji.

 

  • Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je ke stažení na webových stránkách školy, případně o něj mohou rodiče požádat na emailové adrese zsamskrovi@seznam.cz

 

  • K žádosti nutno přiložit kopii rodného listu dítěte.

 

  • Sběr žádostí proběhne v termínu od 3. 5. do 14. 5. 2021 Rodiče během této doby doručí žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Možnosti doručení: poštou, datovou schránkou, emailem (v tomto případě je nutno žádost elektronicky podepsat), osobním podáním ve škole – do schránky u MŠ.

 

  • Přijaté žádosti budou seřazeny podle zveřejněných kritérií. Každému dítěti bude přiděleno registrační číslo.

 

  • Výsledek správního řízení bude oznámen zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí. Tento seznam bude vyvěšen v termínu od 17. 5. 2021 do 21.5.2021. Nepřijatým dětem bude rozhodnutí doručeno poštou.

 

  • Pro děti, které 31. 8. 2021 dosáhnou věku pěti let je předškolní vzdělávání povinné (nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením).

 

V Křoví 11.3.2021                                                       Mgr. et Mgr. Hana Blaťáková

ředitelka školy