Motto:
„Já mám rád děti a mám k nim úctu, protože jsou to lidi v tom nádherném věku, kdy ještě každý má šanci stát se slušným člověkem.”
Jan Werich
 

Školní rok 2017 - 2018

Organizace školního roku

TERMÍN
1. pololetí 3. 9. 2017 – 31. 1. 2018
2. pololetí 1. 2. – 28. 6. 2018
Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2017
Vánoční prázdniny 22. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Pololetní prázdniny 1. 2. 2018
Jarní prázdniny 4. 3. – 10. 3. 2018
Velikonoční prázdniny 18. 4. – 22. 4. 2018
Hlavní prázdniny 29. 6. – 31. 8. 2018
Začátek šk. roku 2018/2019 2. 9. 2018

Nepovinný předmět

PŘEDMĚT ROČNÍK VYUČUJÍCÍ
Náboženství 1. a 2. Mgr. Petr Papoušek
3. až 5. Mgr. Petr Papoušek

Zájmové kroužky

PŘEDMĚT ROČNÍK VYUČUJÍCÍ
Sportovní hry 1. až 5. Mgr. Hana Blaťáková
Informatika 3. a 4. Mgr. Dagmar Vokounová
Zábavná angličtina 1. a 2. Mgr. Dagmar Vokounová

Dlouhodobé projekty

 • Les
 • Doprava
 • Zdravé zuby
 • Ten dělá to a ten zas tohle
 • Podpora čtenářské gramotnosti (Fragment, Albatros)
 • Všemi smysly
 • Poznej svou rodnou hroudu

Aktuálně zařadit

 • Divadelní představení a výchovné koncerty – dle nabídky
 • Soutěže – výtvarné, literární, recitační, sportovní
 • Kalibro – srovnávací testy
 • Programy ekologického sdružení Ostrůvek, Velké Meziříčí
 • Další akce z aktuálních nabídek
 

Základní škola Mateřská škola Školní jídelna Fotogalerie

Domovská stránka