Motto:
„Já mám rád děti a mám k nim úctu, protože jsou to lidi v tom nádherném věku, kdy ještě každý má šanci stát se slušným člověkem.”
Jan Werich
 

Pedagogický sbor

Ředitelka školy nově jmenována 1. 8. 2018.

Pedagogický sbor je tvořen ředitelkou školy a třemi pedagogy.

Ředitelka školy je třídní učitelkou ve 3. a 5. ročníku, má více než třicetiletou praxi a je plně kvalifikovaná.

Třídní učitelkou v 1., 2. a 4. ročníku je rovněž plně kvalifikovaná učitelka s více než třicetiletou praxí. Další hodiny, které zbývají ze sníženého úvazku ředitelky školy, učí kvalifikovaná učitelka s více jak dvacetiletou praxí. Současně je i vychovatelkou ve školní družině.

Všichni učitelé se pravidelně účastní různých vzdělávacích akcí a seminářů. Prioritou jsou moderní metody práce v didaktice jednotlivých předmětů a práce s výpočetní technikou.

K účasti na vzdělávacích akcích jsou využívány odpolední hodiny, víkendy nebo prázdniny, aby se minimalizovalo narušování výuky.

 

Základní škola Mateřská škola Školní jídelna Fotogalerie

Domovská stránka