Pedagogický sbor

Ředitelka školy nově jmenována 1. 8. 2018.

Pedagogický sbor je tvořen ředitelkou školy a dvěma pedagogy.

Ředitelka školy má více než třicetiletou praxi a je plně kvalifikovaná.

Třídní učitelka v 1., 2. a 3. ročníku i třídní učitelka v 4. a 5. ročníku jsou plně kvalifikované s mnohaletou praxí.

Všichni učitelé se pravidelně účastní různých vzdělávacích akcí a seminářů. Prioritou jsou moderní metody práce v didaktice jednotlivých předmětů a práce s výpočetní technikou.

K účasti na vzdělávacích akcích jsou využívány odpolední hodiny, víkendy nebo prázdniny, aby se minimalizovalo narušování výuky.