Poplatky za stravování

Poplatky za stravné se vybírají na měsíc dopředu, vždy 1. – 5. kalendářní den v měsíci.

Stravné bude placeno bezhotovostním převodem, formou inkasa (prosíme rodiče o dostatečný finanční obnos na účtu, aby mohla být úhrada stravného provedena) na účet ZŠ a MŠ Křoví č.:

181 669 669 / 0300

Pouze ve výjimečných případech je možná platba v hotovosti
v kanceláři ŠJ.

Přeplatek stravného Vám bude vrácen na konci školního roku na Váš účet nebo v hotovosti.

Pokud nebude poplatek za stravné uhrazen včas v termínu, jídelna není dále povinna stravné poskytovat.