Výdej stravy

Strava je dětem MŠ i žákům ZŠ přivážena na vozíku paní školnicí, která se také stará o čistotu stolů a podlahy v jídelně.

TYPČAS
Přesnídávka v MŠ08:30 hodin
Přesnídávka v ZŠ08:45 hodin
1. den nemoci – jídlonosič11:00 – 11:30 hodin
Oběd v MŠ11:30 hodin
Oběd v ZŠ11:45 – 13:00 hodin
Svačinka v MŠ14:15 hodin

Jídelníček je připravován vždy na týden dopředu, je vyvěšen v MŠ u vstupu do šatny a v ZŠ u vstupu do školní jídelny.

Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčku změnit.

Děti MŠ i žáci ZŠ mají možnost přídavku pokrmu.