Základní ustanovení a kategorie strávníků

Základní ustanovení

Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT o školním stravování č. 107/2005Sb. a vyhláškou MZČR č. 137/2007Sb., v platném znění.
Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

 

Kategorie strávníků

Školní jídelna zajišťuje stravu žákům ZŠ, dětem MŠ a zaměstnancům školy v době jejich pobytu ve škole.
Školní jídelna připravuje celodenní stravu pro děti MŠ, přesnídávku a oběd pro žáky ZŠ a oběd pro zaměstnance ZŠ a MŠ Křoví.

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce (ceny platné od 1. 9. 2017):

TYPVĚKCENA
celodenní stravné v MŠ2 – 6 let36,00 Kč / měsíční záloha 830,00 Kč
(9,00 + 17,00 + 8,00 + 2,00) Kč
polodenní stravné v MŠ2 – 6 let28,00 Kč / měsíční záloha 650,00 Kč
(9,00 + 17,00 + 2,00) Kč
celodenní stravné v MŠ (odklad PŠD)7 – 10 let40,00 Kč / měsíční záloha 920,00 Kč
(10,00 + 20,00 + 8,00 + 2,00) Kč
polodenní stravné v MŠ (odklad PŠD)7 – 10 let32,00 Kč / měsíční záloha 740,00 Kč
(10,00 + 20,00 + 2,00) Kč
žáci ZŠ – svačina + oběd7 – 10 let32,00 Kč / měsíční záloha 740,00 Kč
(11,00 + 21,00) Kč
11 – 14 let34,00 Kč / měsíční záloha 785,00 Kč
(11,00 + 23,00) Kč
žáci ZŠ – oběd7 – 10 let21,00 Kč / měsíční záloha 485,00 Kč
11 – 14 let23,00 Kč / měsíční záloha 530,00 Kč
zaměstnanci školy – oběd24,00 Kč
Stravné v MŠ zahrnuje poplatek za pitný režim: 2,00 Kč