Motto:
„Já mám rád děti a mám k nim úctu, protože jsou to lidi v tom nádherném věku, kdy ještě každý má šanci stát se slušným člověkem.”
Jan Werich
 
 

Základní škola a Mateřská škola Křoví

Z historie školy

Motto:
UČTE SE, DÍTKA, MOUDRÝMI BÝTI!

Přesně tyto dva řádky pod titulkem napsal v úvodu první křovské školní kroniky její zakladatel Vojtěch Janovský.

Škola má v naší obci dávnou tradici. Historické prameny se o ní zmiňují již roku 1798, kdy se vyučovalo v domku č.p. 33. O obsahu výuky a počtu žáků není zpráv. Dá se předpokládat, že to bylo stavení velmi primitivní s odpovídajícím elementárním vyučováním „trivium“, to jest čtení, psaní a počítání. Ovšem doloženo jest, že škola v Křoví funguje jako jedna z prvních na Bítešsku...

Roku 1840 byla nově vystavěna a roku 1892 důkladně přestavěna a rozšířena budova školy, která se nacházela poblíž kostela a měla č.p. 1. V této budově byla umístěna mateřská a základní škola i školní jídelna.

Významným mezníkem v životě křovské školy byl rok 1992. Tehdy byl ukončen provoz v dosavadní budově č.p. 1 a celé zařízení bylo přestěhováno do nového objektu na „Drahách“. Tento moderní atypický objekt slouží potřebám předškolního i základního školství po všech stránkách. V budově je umístěna jednotřídní mateřská škola a žáci 1. - 5. ročníku ve dvou třídách málotřídní školy.

Velikost a úplnost

Budova Základní školy a Mateřské školy Křoví je umístěna v klidné části obce, stranou od frekventovaných veřejných komunikací. Moderní atypická budova leží uprostřed velké školní zahrady, která bývá využívaná k relaxaci dětí o přestávkách, výuce některých předmětů i ke společným akcím základní a mateřské školy.

Základní škola je dvojtřídní a v současné době navštěvuje školu 32 dětí.

Mateřská škola je jednotřídní a v tomto školním roce je zapsáno 27 dětí.

Právě skutečnost, že se v jedné budově nachází předškolní i školní zařízení je velkou předností naší školy. Každodenní kontakt všech dětí i zaměstnanců vytváří klidné, spokojené, ale přesto podnětné prostředí, v němž se děti rozvíjejí v harmonické osobnosti, bez zbytečného stresu a zátěžových situací. Problémy s přechodem dětí z MŠ do ZŠ jsou tak předem eliminovány.

Součástí školy je i školní jídelna, která nabízí stravování formou nejen obědů, ale i dopoledních přesnídávek a zajišťuje pro žáky pitný režim. Další součástí školy je školní družina s kapacitou 25 dětí.

Budova školy je bezbariérová, proto lze v případě potřeby začlenit do výuky i žáka tělesně handicapovaného.

 

Základní škola Mateřská škola Školní jídelna Fotogalerie

Domovská stránka