Aktuality

Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Křoví, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s ustanovením…

Read More

Zápis do ZŠ

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023   V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném…

Read More