Charakteristika žáků

Školu navštěvuje 39 žáků, kteří mají trvalé bydliště v obci Křoví, Křižínkov a Katov. Spádovou školou pro žáky 2. stupně je ZŠ Velká Bíteš. Samozřejmostí je zvláštní péče věnovaná žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přehled o počtu žáků

 

Rok

Roč.

Hoši

Dívky

Celkem

2022/2023

1.

7

6

13

 

2.

4

2

6

 

3.

1

4

5

 

4.

4

4

8

 

5.

6

1

7

Celkem

 

22

17

39