Charakteristika žáků

Školu navštěvuje 32 žáků, kteří mají trvalé bydliště v obci Křoví, Křižínkov a Katov. Z 5. ročníků žáci odcházejí na ZŠ Velká Bíteš, ZŠ a MŠ Osová Bítýška či víceletá gymnázia. Samozřejmostí je zvláštní péče věnovaná žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přehled o počtu žáků

 

Rok

Roč.

Hoši

Dívky

Celkem

2023/2024

2.

7

6

13

 

3.

4

2

6

 

4.

1

4

5

 

5.

4

4

8

 

Celkem

 

16

16

32