Základní ustanovení a kategorie strávníků, ceny stravného

Základní ustanovení

Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT o školním stravování č. 107/2005Sb. a vyhláškou MZČR č. 137/2007Sb., v platném znění.

Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

 

Kategorie strávníků

Školní jídelna zajišťuje stravu žákům ZŠ, dětem MŠ a zaměstnancům školy v době jejich pobytu ve škole.

Školní jídelna připravuje celodenní stravu pro děti MŠ, přesnídávku a oběd pro žáky ZŠ a oběd pro zaměstnance ZŠ a MŠ Křoví.

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce (1.9. - 31.8.).

Ceny stravného od 1.11.2022:

TYP

VĚK

CENA

celodenní stravné v MŠ

2 – 6 let

45,00 Kč / měsíční záloha 1035,00 Kč

(13,00 + 22,00 + 10,00 ) Kč

polodenní stravné v MŠ

2 – 6 let

35,00 Kč / měsíční záloha 805,00 Kč

(13,00 + 22,00 ) Kč

celodenní stravné v MŠ (odklad PŠD)

7 – 10 let

49,00 Kč / měsíční záloha 1130,00 Kč

(14,00 + 25,00 + 10,00 ) Kč

polodenní stravné v MŠ (odklad PŠD)

7 – 10 let

39,00 Kč / měsíční záloha 900,00 Kč

(14,00 + 25,00 ) Kč

žáci ZŠ – svačina + oběd

7 – 10 let

41,00 Kč / měsíční záloha 945,00 Kč

(14,00 + 27,00) Kč

 

11 – 14 let

44,00 Kč / měsíční záloha 1015,00 Kč

(14,00 + 30,00) Kč

žáci ZŠ – oběd

7 – 10 let

27,00 Kč / měsíční záloha 625,00 Kč

 

11 – 14 let

30,00 Kč / měsíční záloha 690,00 Kč

zaměstnanci školy – oběd

 

32,00 Kč

Stravné v MŠ zahrnuje poplatek 2,-Kč za pitný režim.