Výdej stravy

Strava je dětem MŠ i žákům ZŠ přivážena na vozíku paní kuchařkou. O čistotu stolů a podlahy v jídelně se stará paní školnice.

TYP

ČAS

Přesnídávka v MŠ

08:30 hodin

Přesnídávka v ZŠ

08:45 hodin

1. den nemoci – jídlonosič

11:15 – 11:30 hodin

Oběd v MŠ

11:30 hodin

Oběd v ZŠ

11:45 – 13:00 hodin

Svačinka v MŠ

14:15 hodin

Jídelníček je připravován vždy na týden dopředu, je vyvěšen v MŠ u vstupu do šatny a v ZŠ u vstupu do školní jídelny u vstupu do šatny a na webových stránkách školy.

Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčku změnit.

Děti MŠ i žáci ZŠ mají možnost přídavku pokrmu.