Kontakty


Základní škola a Mateřská škola Křoví
příspěvková organizace

Křoví 190
594 54 Křoví
IČ0: 75021986

Tel.: 566 538 137
email: reditelka@zskrovi.cz
ID datové schránky: qknmavx


Jméno, Pozice E-mail Telefon, Mobil

Mgr. et Mgr. Hana Večeřová
ředitelka

reditelka@zskrovi.cz +420 566 538 137
+420 731 026 278
Jaroslava Součková
vedoucí školní jídelny
jidelna@zskrovi.cz
Ondřej Musil
učitel ZŠ
ondrej.musil@zskrovi.cz

Dagmar Vokounová
učitelka ZŠ

dagmar.vokounova@zskrovi.cz
Romana Neklapilová
učitelka ZŠ
romana.neklapilova@zskrovi.cz

Šárka Maloňová
zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání

skolka@zskrovi.cz +420 736 229 066

Tereza Mašková
učitelka MŠ

skolka@zskrovi.cz

Iva Maloňová

vychovatelka ŠD