Pedagogický sbor

Hana Večeřová je  třídní učitelkou ve 3. a 5. ročníku. Vyučuje český jazyk, hudební výchovu, přírodovědu, prvouku.

Dagmar Vokounová je třídní učitelkou v 2. a 4. ročníku. Vyučuje český jazyk,matematiku, vlastivědu.

Ondřej Musil vyučuje anglický jazyk, informatiku, tělesnou výchovu.

Romana Neklapilová vyučuje český jazyk, anglický jazyk, prvouku, přírodovědu, výtvarnou výchovu, pracovní činnosti.

Miroslava Hladíková je asistentkou ve 2.ročníku.

Michaela Pokorná je asistentkou ve 2. ročníku.

Iva Maloňová je vychovatelkou ve školní družině.

Petr Papoušek vyučuje náboženství.