Pedagogický sbor

Hana Večeřová je  třídní učitelkou ve 2., 3. a 4. ročníku. Vyučuje český jazyk, hudební výchovu.

Dagmar Vokounová je třídní učitelkou v 1. a 5. ročníku. Vyučuje český jazyk,matematiku, vlastivědu.

Ondřej Musil vyučuje anglický jazyk, informatiku,prvouku, přírodovědu, tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu, pracovní činnosti.

Miroslava Hladíková je asistentkou v 1.ročníku.

Iva Maloňová je vychovatelkou ve školní družině.

Petr Papoušek vyučuje náboženství.