Přihlašování a odhlašování stravy

Přihlašování strávníků se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky ke stravování.

Odhlašování stravy je nutné den předem, 1. den nemoci je možné na e-mail nebo telefonicky nejpozději do 07:00 hodin ráno.

Neodhlášená strava je strávníkovi účtována.

Odhlásit stravu je možné e-mailem  jidelna@zskrovi.cz a na telefonním čísle 566 538 137 vedoucí ŠJ paní Součkové. 

Neodhlášenou stravu v případě náhlého onemocnění dítěte si rodiče mohou vyzvednout do jídlonosiče ve školní kuchyni, a to pouze 1.den nemoci v době

od 11:15 do 11:30 hodin (zadní vchod kuchyně).

Paní učitelka není povinna Vašemu dítěti stravu odhlašovat.

Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Obědy jsou určeny k okamžité spotřebě.

Za neodhlášenou a nevyzvednutou stravu se neposkytuje žádná náhrada.