Organizace a řízení výchovně vzdělávací činnosti školy


Vyučování probíhá podle vlastního ŠVP „Naše škola“.

Celkový počet žáků 32

I. třída (2., 4. ročník – počet žáků 18) – Mgr. Vokounová Dagmar
II. třída (3. a 5. ročník – počet žáků 14) – Mgr.et Mgr. Hana Večeřová
Další vyučující: Ondřej Musil, Mgr. Romana Neklapilová, R. D. Mgr. Petr Papoušek
Družina (2., 3., 4. ročník) – Iva Maloňová

Školní asistent - Miroslava Hladíková, Michaela Pokorná


Vyučování začíná v 8:00 hodin.

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky jsou nejméně desetiminutové.

Žáci 2. až 5. ročníku mají v jednom sledu max. 6 vyučovacích hodin.

Ranní družina: od 6:30 do 7:30 – vychovatelka Mgr. Vokounová Dagmar

Odpolední družina: 12:00 až 15:30 – vychovatelka Malońová Iva

Škola pro nepřihlášené do družiny se otevírá v 7:30 hodin.

Rozvrh dne:

08:00 – 08:45 – 1. vyučovací hodina
08:45 – 09:05 – hlavní přestávka
09:05 – 09:50 – 2. vyučovací hodina
09:50 – 10:00 – přestávka
10:00 – 10:45 – 3. vyučovací hodina
10:45 – 11:00 – přestávka
11:00 – 11:45 – 4. vyučovací hodina
11:45 – 11:50 – přestávka
11:50 – 12:35 – 5. vyučovací hodina
12:35 – 12:50 – přestávka
12:50 – 13:35 – 6. vyučovací hodina

Organizace školy
Počet tříd: 2

Počet žáků ve třídách

I. třída (2. a 5. ročník) – 13 + 5 = 18
II. třída (3. a 5. ročník) – 6 + 8 = 14

Počty vyučovacích hodin

2. ročník – 22
3. ročník – 24
4. ročník – 26
5. ročník – 26