Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Křoví III., registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005352                   

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Křoví III


DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

NPO_digitalizujeme_skolu


Zahrada


Doučování žáků škol REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Doucovani


Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Křoví II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022354


 
Od 1. 9. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 483.402,- Kč hradíme tyto aktivity:
- Školní asistent - personální podpora MŠ
- Projektový den ve výuce MŠ
- Školní asistent  personální podpora ZŠ
- Projektový den ve výuce ZŠ