Mimořádný zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022

Registrační číslo dítěte přijatého během mimořádného zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

 

24 – přijat

 

 

Registrační číslo žáka přijatého během mimořádného zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

 

71 – přijat

 

 

V Křoví 15.června 2022                                                                   Mgr. et Mgr. Hana Večeřová

                                                                                                                       ředitelka školy