Seznam registračních čísel dětí

přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

07 - přijat

35 – přijat

58 – přijat

17 – přijat

15 – přijat

57 – přijat

29 – přijat

92 – přijat

72 – přijat

44 – přijat

34 – přijat

23 – přijat

V Křoví 17. 5. 2022 

Mgr. et Mgr. Hana Večeřová

ředitelka školy