Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025