Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Křoví, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s ustanovením §34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, průběh konání zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025.

              Formální náležitosti zápisu:

  • Zveřejnění kritérií pro přijímání dětí -  na webových stránkách školy, ve zpravodaji
  • Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je ke stažení na webových stránkách školy, případně o něj mohou rodiče požádat na emailové adrese reditelka@zskrovi.cz
  • Sběr žádostí proběhne 16. 5. od 14:00 do 16:00 v budově základní školy. Rodiče přinesou vyplněnou žádost spolu s rodným listem dítěte a dokladem totožnosti.
  • Přijaté žádosti budou seřazeny podle zveřejněných kritérií. Každému dítěti bude přiděleno registrační číslo.
  • Výsledek správního řízení bude oznámen zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí.
  • Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zákonným zástupcům.
  • Pro děti, které 31. 8. 2024 dosáhnou věku pěti let je předškolní vzdělávání povinné (nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením).

Soubor ke stažení:

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025